مارال

 • نام اسب :

  مارال

 • نام پدر :

  یادگار

 • نام مادر :

  خورشید

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  18ماه

 • نژاد :

  درهشور

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  استان مرکزی (شهرستان تفرش)

 • مالک :

  امیرحسین قاضی مرادی

 • شماره تماس مالک :

  09122463177

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۰۸