کولاک

 • نام اسب :

  کولاک

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  20 ماه

 • نژاد :

  تعیین نشده

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  نی ریز

 • مالک :

  حسن سلطانی

 • شماره تماس مالک :

  09171334820

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۰۶