سالار

 • نام اسب :

  سالار

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  8

 • نژاد :

  تعیین نشده

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  نی ریز

 • مالک :

  حسین سلطانی

 • شماره تماس مالک :

  09171334820

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۰۶