پاشا

 • نام اسب :

  پاشا

 • نام پدر :

  پیمان

 • نام مادر :

  ملوس

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  2

 • نژاد :

  تعیین نشده

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اصفهان،کوشک

 • مالک :

  مسعود فاضل

 • شماره تماس مالک :

  09132096762

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۰۴