کولاک خرم

 • نام اسب :

  کولاک خرم

 • نام پدر :

  جادو کرمانشاه

 • نام مادر :

  مروارید حاج ابراهیمی

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  7

 • نژاد :

  تعیین نشده

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  شیراز

 • مالک :

  علی خرم

 • شماره تماس مالک :

  09171177924

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۰۳