تارا

 • نام اسب :

  تارا

 • نام پدر :

  ال لریان جمر

 • نام مادر :

  چهره باز

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  3

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  8598676884664646

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  ارشیا حردانی

 • شماره تماس مالک :

  09301543862

 • تاریخ ارسال :

  ۱۴۰۰/۰۳/۲۵