پرنسس

 • نام اسب :

  پرنسس

 • نام پدر :

  مردان الشقب

 • نام مادر :

  واست سیلک

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  3

 • نژاد :

  عرب خالص م

 • شماره میکروچیپ :

  64575467515754

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  نامشخص

 • شماره تماس مالک :

  *******

 • تاریخ ارسال :

  ۱۴۰۰/۰۳/۲۵