شاهرخ

 • نام اسب :

  شاهرخ

 • نام پدر :

  شاهزاده سین

 • نام مادر :

  غزل

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  4.5سال

 • نژاد :

  دره شوری خ

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  استان فارس،میمند،بلوار معلم،کوچه 8،تولیدی سبحان

 • مالک :

  میلاد غضنفری

 • شماره تماس مالک :

  09179201769

 • تاریخ ارسال :

  ۱۴۰۰/۰۳/۱۹