یارتا

 • نام اسب :

  یارتا

 • نام پدر :

  طوفان

 • نام مادر :

  چیچک

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  2

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  985587458745

 • محل نگهداری :

  قزوین

 • مالک :

  محمد مهدی قنبری

 • شماره تماس مالک :

  09025805775

 • تاریخ ارسال :

  ۱۴۰۰/۰۱/۱۰