یلدا

 • نام اسب :

  یلدا

 • نام پدر :

  تیشتر

 • نام مادر :

  دیانا

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  5

 • نژاد :

  تروبرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  یزد روستای شحنه

 • مالک :

  محمد محزون زاده _ابوالفضل محبی

 • شماره تماس مالک :

  09138572770

 • تاریخ ارسال :

  ۱۴۰۰/۰۱/۱۰