یزدان

 • نام اسب :

  یزدان

 • نام پدر :

  فراری حسام

 • نام مادر :

  قیرات احسان

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  6سال

 • نژاد :

  خالص ایران

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  ابوذر موگهی

 • شماره تماس مالک :

  نامشخص

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۷/۰۷