یوش

 • نام اسب :

  یوش

 • نام پدر :

  مرداویچ

 • نام مادر :

  لچک

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  4 سال

 • نژاد :

  خالص ایران

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  سجاد بردبار

 • شماره تماس مالک :

  نامشخص

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۵/۱۵