یاغی

 • نام اسب :

  یاغی

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  5

 • نژاد :

  6

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  تبریز

 • مالک :

  مهندس زهدی

 • شماره تماس مالک :

  09143182658

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۵/۱۰