عقاب

 • نام اسب :

  عقاب

 • نام پدر :

  الکس

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  10

 • نژاد :

  عرب کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  استان لرستان شهرستان دورود

 • مالک :

  علیرضا شیری چکانی

 • شماره تماس مالک :

  09909986854

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۴/۳۱