یاشار

 • نام اسب :

  یاشار

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3.5

 • نژاد :

  نامشخص

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  سهرستان داراب روستای دوبان

 • مالک :

  امیرحسین نوربخش

 • شماره تماس مالک :

  09212839683

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۴/۲۷