اصلان

 • نام اسب :

  اصلان

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3 ساله

 • نژاد :

  دره شور

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  25 کیلومتری مریوان

 • مالک :

  zahed

 • شماره تماس مالک :

  09181712721

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۳/۲۳