سلطان

 • نام اسب :

  سلطان

 • نام پدر :

  ماراج

 • نام مادر :

  میراج

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  8 ماهه

 • نژاد :

  عرب

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  نامشخص

 • مالک :

  رامان

 • شماره تماس مالک :

  09020212787

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۳/۲۳