تارا

 • نام اسب :

  تارا

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  یک سال ونیم

 • نژاد :

  عرب مصر

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  ارشیا حردانی

 • شماره تماس مالک :

  09301543862

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۳/۱۱