پریسا دشت

 • نام اسب :

  پریسا دشت

 • نام پدر :

  جمرالریام

 • نام مادر :

  چهره باز

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  1397/01/26

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  364099600019720

 • محل نگهداری :

  اهواز

 • مالک :

  ارشیا حردانی

 • شماره تماس مالک :

  091660414166

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۲/۲۴