ایلدروم ساوالان

 • نام اسب :

  ایلدروم ساوالان

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  ١١به١٢

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  364099600009218

 • محل نگهداری :

  استان اردبیل شهرستان مشگین شهر

 • مالک :

  بیژن اسمعیل پور

 • شماره تماس مالک :

  09331148338

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۲/۰۲