لیلی رخ صدر اردکان

 • نام اسب :

  لیلی رخ صدر اردکان

 • نام پدر :

  بینظیر ابادان

 • نام مادر :

  رخساره صدر اردکان

 • جنسیت :

  نامشخص

 • سن :

  نامشخص

 • نژاد :

  خالص ایرا

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  شهرکرد

 • مالک :

  سلمان حسین زاده دهکردی

 • شماره تماس مالک :

  09133802080

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۱/۱۵