اسپارو

 • نام اسب :

  اسپارو

 • نام پدر :

  سیروان لارتی

 • نام مادر :

  چیا

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  8ماه

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کرمانشاه

 • مالک :

  جواد قلعه وندی

 • شماره تماس مالک :

  09187393876

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۹/۰۱/۰۸