شراره

 • نام اسب :

  شراره

 • نام پدر :

  پاشا

 • نام مادر :

  مارال

 • جنسیت :

  نامشخص

 • سن :

  2

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  ارومیه شهرستان سولدوز

 • مالک :

  محمد رضا عربلو

 • شماره تماس مالک :

  09141881484

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹