آتوسا

 • نام اسب :

  آتوسا

 • نام پدر :

  گرینوف احمدیان

 • نام مادر :

  باران احمدیان

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  4.5

 • نژاد :

  کورد

 • شماره میکروچیپ :

  66933458025

 • محل نگهداری :

  اسلام آباد غرب

 • مالک :

  حامد خدادوست

 • شماره تماس مالک :

  09378252551

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴