سردار

 • نام اسب :

  سردار

 • نام پدر :

  سیروان لارتی

 • نام مادر :

  پرواز رستمی

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  سنندج

 • مالک :

  آرمان یاری

 • شماره تماس مالک :

  09183733451

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶