خیبر

 • نام اسب :

  خیبر

 • نام پدر :

  مجنون

 • نام مادر :

  سحرگاه

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  4/5

 • نژاد :

  دره شوری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کرمان.مزرعه پرورش اسب ملک زاده

 • مالک :

  فرشاد ثمره

 • شماره تماس مالک :

  09131431245

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴