بهمن

 • نام اسب :

  بهمن

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3به4

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کردان

 • مالک :

  مهدی خرمنگیر

 • شماره تماس مالک :

  09128623596

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴