طوفان شفیعی

 • نام اسب :

  طوفان شفیعی

 • نام پدر :

  سلطان گنبد

 • نام مادر :

  گلناز

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  13

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اصفهان

 • مالک :

  عباس شفیعی

 • شماره تماس مالک :

  09138135137

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴