دومان

 • نام اسب :

  دومان

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  5

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  آ.شرقی-بناب

 • مالک :

  پژمان معصومی

 • شماره تماس مالک :

  09055597431

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳