آراز

 • نام اسب :

  آراز

 • نام پدر :

  اکلیپس آقاسیدنصرالدین حید

 • نام مادر :

  ساحل-غزال_سهراب

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  24ماه

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کرمانشاه

 • مالک :

  شهریار عباسی

 • شماره تماس مالک :

  09923279638

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳