یکهتاز

 • نام اسب :

  یکهتاز

 • نام پدر :

  اجی تواب

 • نام مادر :

  گیلدیا استاتیس

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  4/5

 • نژاد :

  عرب مصری

 • شماره میکروچیپ :

  364099600000383

 • محل نگهداری :

  اصفهان

 • مالک :

  محمد صفری

 • شماره تماس مالک :

  09388431910

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳