توحید

 • نام اسب :

  توحید

 • نام پدر :

  یادگارکارون

 • نام مادر :

  یسنابانو

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  8ماه

 • نژاد :

  عرب

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  شهریار

 • مالک :

  محلاتی

 • شماره تماس مالک :

  09380067787

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳