ارس

 • نام اسب :

  ارس

 • نام پدر :

  لایق حمامی

 • نام مادر :

  خضرا

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  3ب4

 • نژاد :

  خالص ایران

 • شماره میکروچیپ :

  دارد

 • محل نگهداری :

  ایلام باشگاه سوارکاری حریر

 • مالک :

  علی پروانه

 • شماره تماس مالک :

  09057179353

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳