سایان

 • نام اسب :

  سایان

 • نام پدر :

  شهریار۲

 • نام مادر :

  هیما مبارکی

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  2به3

 • نژاد :

  ترکمن

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  نیشابور

 • مالک :

  مصطفی برزنونی

 • شماره تماس مالک :

  09051309001

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲