دریا

 • نام اسب :

  دریا

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  شیرین

 • جنسیت :

  نامشخص

 • سن :

  3

 • نژاد :

  دره شوری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  دهچشمه

 • مالک :

  سیاوش امیری

 • شماره تماس مالک :

  09103928500

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲