نانسی

 • نام اسب :

  نانسی

 • نام پدر :

  دبی پاشاه

 • نام مادر :

  زرین طلا

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  4

 • نژاد :

  عرب دوسر

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کرچگان

 • مالک :

  امیررضا

 • شماره تماس مالک :

  09017195293

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲