شادی جلالیان

 • نام اسب :

  شادی جلالیان

 • نام پدر :

  طوفان یاسر

 • نام مادر :

  ریحانه

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  12

 • نژاد :

  عرب خالص ا

 • شماره میکروچیپ :

  364099800012232

 • محل نگهداری :

  اصفهان رهنان

 • مالک :

  مرتضی جلالیان

 • شماره تماس مالک :

  09304513894

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲