آراز

 • نام اسب :

  آراز

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  6ب7

 • نژاد :

  دره شوری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  شهریار باشگاه سوارکاری پرستو

 • مالک :

  آقای سعید چراغی

 • شماره تماس مالک :

  09011480194

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲