کیسان

 • نام اسب :

  کیسان

 • نام پدر :

  سالار۲ مسکوب

 • نام مادر :

  ماهرخ

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  9

 • نژاد :

  دره شوری

 • شماره میکروچیپ :

  985767469236439

 • محل نگهداری :

  اصفهان-خمینی شهر

 • مالک :

  آقای علیرضا کمالی

 • شماره تماس مالک :

  09134894175

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲