مارشال هلاکو

 • نام اسب :

  مارشال هلاکو

 • نام پدر :

  لجند

 • نام مادر :

  خلغت

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  7

 • نژاد :

  عرب

 • شماره میکروچیپ :

  985170002949075

 • محل نگهداری :

  شیراز

 • مالک :

  محمد زارع

 • شماره تماس مالک :

  09177935070

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲