کالی

 • نام اسب :

  کالی

 • نام پدر :

  نامشخص

 • نام مادر :

  نامشخص

 • جنسیت :

  مادیان

 • سن :

  6

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  کرمانشاه

 • مالک :

  دارایی

 • شماره تماس مالک :

  09183309500

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱