ارژنگ

 • نام اسب :

  ارژنگ

 • نام پدر :

  ارژنگ خورزوق

 • نام مادر :

  ماهورا

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  ٢

 • نژاد :

  دره شوری

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  اراک باشگاه ورزشی اکواس

 • مالک :

  سعید بشیری سلطان

 • شماره تماس مالک :

  09183644151

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹