اذرخش

 • نام اسب :

  اذرخش

 • نام پدر :

  جوهر

 • نام مادر :

  دنیا

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  1/5

 • نژاد :

  ترکمن یموت

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  بم

 • مالک :

  علیرضا فروتن

 • شماره تماس مالک :

  09121590194

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷