آراز

 • نام اسب :

  آراز

 • نام پدر :

  سهراب

 • نام مادر :

  شیرین

 • جنسیت :

  نریان

 • سن :

  2

 • نژاد :

  کرد

 • شماره میکروچیپ :

  نامشخص

 • محل نگهداری :

  رفسنجان

 • مالک :

  علی ولیپور

 • شماره تماس مالک :

  09133931090

 • تاریخ ارسال :

  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵